Fastigheten

IMG_0446Husen är ursprungligen uppförda 1888 och har genomgått två större ombyggnader. 1937-41 byggdes ytterligare en våning. 1984-86 renoverade föreningen båda husen med byte av vatten- och avloppsstammar, elstamledningar samt en allmän renovering av samtliga lägenheter. I och med renoveringen flyttades även tvättstugan från översta våningen till en mer praktisk plats på bottenvåningen. Den gamla piskbalkongen gjordes samtidigt om till en uteplats med utsikt över Vasastans takåsar. År 2004 lät föreningen bygga om den s.k föreningslokalen belägen högst upp på Markvardsgatan till en etagelägenhet. Taket höjdes för att rymma ytterligare en våning. Föreningen fick därigenom sin 34:e lägenhet.

En tredje större renovering och ombyggnad startade 2013 och pågick i fyra år. Den omfattade bl a ombyggnad av källarutrymme till ett modernt och trevligt showroom och kontorslokal för kommersiellt bruk.

Fastighetsbeteckning: Stolmakaren 12 (gäller båda huskropparna).
– Elstammar 1985
– Tvättstuga 2013
– Fasad och fönster 2014
– Soprum 2014
– Säkerhetsdörrar (gemensam privat upphandling slutförd 2014)
– Gården 2014
– Hissar 2014
– Källarlokal 2015
– Brandlarm 2016
– Trapphus 2016
– Fiberanslutning 2016
– Ny port, Döbelnsgatan 2016
– Ventilation dokumenterad, 2016
– OVK genomförd i samtliga lägenheter, 2017

Yttertak ommålade + taksäkerhetsinstallationer, 2020