Kontakt & GDPR

Har du frågor angående bostadsrättsföreningen mailar du styrelsen på följande adress:
stolmakaren12@gmail.com

Observera att mailadressen endast är en inofficiell kontaktväg för att underlätta för medlemmarna i föreningen.

All officiell kontakt, typ myndighets-, leverantörs- och legal/juridisk kontakt, hänvisas till föreningens postadress:

Brf Stolmakaren 12
c/o MBF
Källgatan 14
722 11  VÄSTERÅS

Stolmakaren 12 har ingen brevlåda i huset men det går bra att skicka brev till MBF-adressen nedan.
Meddelanden till medlemmarna skickas vi e-post samt via anslagstavlan utanför tvättstugan.

Fastighetsskötare: Habitek (tidigare MFS Fastighetsservice)

Felanmälan – Vardagar måndag-fredag 8.00–16.00 Lunchstängt mellan 11.00–12.00

Telefon 08-645 17 00

E-post: felanmalan@habitek.se

Jour – Vid akuta ärenden när ordinarie fastighetsskötare INTE är i tjänst, har MFS ett journummer som främst skall brukas vid allvarlig fara för fastigheten eller vid risk för personskada.

Kontaktuppgifter jour 08-645 17 45  (vardagar kvällar 16.00–07.00. Helger och helgdagar dygnet runt.)

Ekonomisk förvaltareMBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning

Brf Stolmakaren 12
c/o MBF
Källgatan 14
722 11  VÄSTERÅS

GDPR – så här behandlar föreningen dina personuppgifter

Information till medlem i Brf Stolmakaren 12 om behandling av personuppgifter De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Stolmakaren 12 kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.