Q&A

Kan jag lägga meddelanden till styrelsen i någons brevlåda?
Ja i postens brevlåda om du vill skriva ett vanligt brev. Du adresserar det till vår aktuella adress:

Brf Stolmakaren 12
MBF
Källgatan 14
711 22 Västerås

Annars går det bra att maila till stolmakaren12@gmail.com Observera att detta bara är en serviceadress för att underlätta kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen. Officiella framställningar, myndighetspost mm ska postas till föreningens postadress ovan.

Jag vill bygga om. Vad är det för regler som gäller?
Vad gäller själva renoveringen så är föreningens policy att:
– vi ställer krav på att arbetena ska utföras fackmannamässigt
– ombyggnad/renovering ska inte påverka fastighetens funktioner
– hålrum/schakt/ etc får inte ianspråktagas eller utnyttjas för egen räkning

Styrelsen ska alltid informeras i förväg om planerade ombyggnader.

I övrigt ska man veta att styrelsen aldrig ”godkänner” förslag till ombyggnader/renoveringar – ansvaret för gjorda förändringar/renoveringar/ombyggnader ligger helt hos ägaren till bostadsrätten.

Kan jag stänga av ventilationskanalen som går från köksfläkten?
Kan jag ersätta den med en kolfilterfläkt om jag bygger om och flyttar köket?
Nej och åter nej. Frånluftsventilationen från kök och badrum är nödvändiga för ventilationen av lägenheten. Om du flyttar köket vid en ombyggnad måste frånluftsventilationen följa med.

En fråga som uppkommit gäller installation av jordfelsbrytare. Vad är det som gäller här – det finns ju också centrala säkringar i källaren?
Först, analys av stadgan. Den säger att medlem ansvarar ”fr o m lägenhetens undercentral”. Detta tolkar jag som att själva ”proppskåpet” är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Dvs det är både din rätt och skyldighet att (med hjälp av behörig installatör) underhålla/byta/modernisera. Förslagsvis till automatsäkringar med tillhörande jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytare kan man i princip installera på vilken nivå man vill. Den mäter ju skillnaden i ström mellan fasen och nollan. Dvs tar strömmen någon annan väg än nollan tillbaka bryter jordfelsbrytaren eftersom den vägen då kan vara genom en människa. Dock är det närmast omöjligt att skapa ett helt jordfelsfritt system. Och ju större ”summor” (exvis hela faser som det blir om du sätter den i källaren) du mäter över, desto större är risken att summan av alla läckströmmar når upp till tröskeln för utlösning av brytaren. Dessutom blir det väldigt svårt att återställa om den sitter i källaren.

Förslagsvis sätter du jordfelsbrytare på alla grupper utom den till vilken kylen/frysen är kopplad. Jordfelsbrytare är ju till för att hellre fälla än fria, av förklarliga skäl. Det är väldigt trist komma hem efter att ha varit borta en vecka och så har jordfelsbrytaren löst ut för frysen.

Sen måste man låta prova innan man släpper hem elektrikern. Man kan ha ”oförklarliga” läckage. Vanligen i någon eller flera apparater som då råkar sitta på samma grupp, som hela tiden triggar jordfelsbrytaren.

Vi ska flytta och det blir lite grejer över. Går det bra att lämna dem i soprummet?
Nej och åter nej. Du måste själv ta hand om emballage, kartonger, möbler, osv i samband med flytt. Samma sak gäller alla byggsopor och annan bråte som blir över när man renoverar sin lägenhet – soprummet är inte avsett för detta. Du måste själv ta ansvar för att det kommer till en återvinningsstation.

Mina innerdörrar ska upp på vinden. Kan jag ställa dem utmed en vägg?
Ja, INNE I DITT EGET VINDSUTRYMME. Ingen annanstans. Gångarna får inte blockeras. Ingenting privat får placeras utanför ditt vindsförråd.

Jag behöver en extra nyckel. Hur beställer jag det?
Kontakta Nybergs Lås. De kollar med någon i styrelsen att du får beställa nycklar (dvs att du äger en lägenhet och är medlem). Sen kan du betala och hämta din nyckel.

Jag ska sälja lägenheten. Vem ska mäklaren kontakta för att få uppgifter om fastigheten?
Hänvisa din mäklare till 1) föreningens hemsida www.stolmakaren12.se – där finns svaren på det mesta som mäklare brukar vilja fråga om. Hänvisa sedan till 2) MBFs hemsida www.mbf.se, där det finns ytterligare info om föreningen, årsredovisningar och stadgar mm. Särskilt matnyttig är Förvaltningsberättelsen som mäklarna definitivt bör börja med att läsa. Om det behövs mer så får mäklaren i sista hand kontakta någon i styrelsen genom stolmakaren12@gmail.com

Var gör man av glas och flaskor?
De flaskor och glas som inte går att panta lägger du i glasmajorna i hörnet av Luntmakargatan/Rehnsgatan. Där kan du också göra dig av med kartong/papp/emballage och plast.

Ett fönsterglas har gått sönder och behöver bytas ut. I vilken färg ska jag måla det nya kittet på utsidan?
Fönsterfärgen heter S8005-G20Y, glanstal 50 (halvblank).

Dålig fart på elementen?
Kan bero på tröga ventiler, de kan ha fastnat. Försök med att ”motionera” dem lite extra. Hjälper inte det så behöver man ta loss termostaterna och fixa lite mer. Börja med att kolla vattennivån med en elementnyckel så att du inte har luft i elementet.

Fixar du inte sådant här själv får du be någon om hjälp, t ex fastighetsskötaren. Det är upp till dig själv att hålla elementen igång. Föreningens ansvar sträcker sig bara till att se till att det kommer fram varmvatten till radiatorerna.

Finns det några hinder att tre personer står på köpekontraktet?
Brf Stolmakaren 12 har som princip i alla tider tillämpat sina stadgar, vilka säger att medlem ska bo i föreningen (använda lägenheten för eget personligt bruk) och övriga tillhörande standardformuleringar som tillåter samägande i fall av äkta makar, sambo eller andra enligt lagen jämställda förhållanden.

Då den efterfrågade konstruktionen oftast syftar till att behålla kontrollen över utlånade pengar och eventuellt avvärja ojämlikhet mellan syskon, brukar vi istället rekommendera föräldrar att låna ut pengarna mot revers samt antecknande som första panträttsinnehavare i föreningens pantsättningsregister.

Vad betyder en godkänd OVK-besiktning?
Den är föreningens kvitto på att fastigheten nu har uppgraderats med godkänd ventilation i samtliga lägenheter och lokaler. En godkänd besiktning är beviset på att vi har godkända ventilation och är i sig ett måste för föreningen. För våra medlemmar är den en garanti för att bostaden har lagenlig ventilation vilket kan vara en fördel på flera sätt

Det innebär också att vi har en väl dokumenterad bild (september 2017) över statusen alla lägenheter i detta avseende. Detta ska bidra till att vi inte behöver befara spontana ombyggnader mm som senare kan ställa till problem. Föreningen har dokumenterat hur ventilationen är utförd i samtliga lägenheter inklusive hur ventilationsstammarna används.

Kan jag ta bort det gamla Com Hem TV-uttaget? Ja, föreningen pensionerade det gamla Com Hem kabel-TV-systemet strax efter renoveringen 2015 i och med att ett modernare fibernät för 1 Gbit/s installerades. Kabel-TV systemet är (var) av den äldre ”kaskad typen”, vilket har många nackdelar (exempelvis att fel i en lägenhet påverkar andra lägenheter). Föreningen bedömer därför att nätet inte har någon framtida användning.

Du kan klippa av kablar som går i din lägenhet och ta bort det gamla TV-uttaget från väggen. Tänk på att kablarna är genomgående från våning till våning. Försök INTERYCKA LOSS kabeln som går vidare igenom golvet eller taket till din granne. Det finns stor risk att du då förstör ytskikten i grannens lägenhet, om kabeln där exempelvis är övermålad eller ligger bakom tapeten. Var bara lite försiktig så går det bra.

Var gör man av glas och flaskor? Föreningen har ingen särskild glasåtervinning. Vill du återvinna glasflaskor/glasförpackningar, är närmaste återvinningsstation hörnet Luntmakargatan/Rehnsgatan.

Ställ inga glasflaskor vid sidan om sopkärlen i soprummet. Om du inte vill återvinna glas, räknas sådant som hushållssopor och ska slängas i hushållssopkärlen.

Var kan man återvinna kartong/wellpapp/plåt och plast? Närmaste återvinningsstation ligger i hörnet Luntmakargatan/Rehnsgatan. Där kan du med fördel lämna  kartong/wellpapp/emballage och plast.