Trivselregler

Bra boendemiljö och goda grannar. Grunden till en trevlig boendemiljö ligger i att vi alla visar hänsyn till våra grannar. Huvudregeln är enkel – det är inte tillåtet att störa sina grannar genom aktiviteter som inkräktar på deras boendemiljö, komfort eller trivsel. Det gäller allt från störande uppträdande i form av bullriga fester till oaktsamhet om fastigheten, nedskräpning och annat som irriterar omgivningen. Föreningens stadgar reglerar många av de mer legala förhållanden som råder inom bostadsrättsföreningen. Av dem framgår oftast vad som är tillåtet och inte tillåtet. Trivselreglerna är ett komplement som förtydligar vissa förhållanden. Relationerna mellan grannarna i en förening kan inte deltaljregleras – men för de allra flesta är det uppenbart vad som kan betecknas som bristande hänsyn och därmed är oförenligt med goda grannrelationer. Se därför punkterna nedan som en vägvisare till bra relationer snarare än en fullständig regelbok.

• Var rädd om vår fastighet och ta väl hand om gemensamma utrymmen

• Meddela styrelsen omgående vid problem med vattenläckor, ventilation, värme, skadedjur,
sprickor, hissar, nätverk, el eller andra installationer

• Håll gemensamma utrymmen rena från skräp. Det är inte tillåtet att i gemensamma utrymmen
lämna möbler, emballage och annat. Vind/källare och cykelrum ska användas på avsett sätt

• Föreningen tillämpar nolltolerans mot rökning i gemensamma utrymmen. Dit räknas
förutom trapphus även terrass och gård samt områden i omedelbar anslutning till fastighetens
entréer.

• Vill du meddela grannarna något gör det gärna via epost och komplettera med ett anslag på
föreningens anslagstavla.

• Det är inte tillåtet att störa grannarna. Detta gäller i synnerhet dag före vardag efter kl 22 och
dag före lördag/heldag efter kl 24. Starta heller inga bullriga aktiviteter före kl 08.00 på
vardagsmorgon och 10.00 lördag/helg. Använd TV, radio och musikanläggning med
omdöme – tänk på att basljud lätt går igenom väggar och golv. Anpassa således volymen så
att du inte stör dina grannar.

• Terassen och gården är tillgängliga för alla medlemmar men är inte att betrakta som
festlokaler. Samma krav på hänsyn råder här som i övriga fastigheten, särskilt med avseende
på ljud, spring i trappor och rökning.

• Tänk på att det är du som innehar lägenheten som också ansvarar för att dina gäster visar
hänsyn och iaktar föreningens regler.

• Särskilda förhållningsregler finns anslagna på plats i tvättstuga, soprum och cykelrum samt
på föreningens anslagstavla.

Genom hänsyn, samarbete och bra grannrelationer kan vi som bor i Brf Stolmakaren 12 glädja oss åt en trevlig boendemiljö mitt i Vasastan. Det bästa sättet att lösa konflikter är att ta tag i problemen när de uppstår. Tala med dina grannar, berätta vad som är bra och mindre bra. Många gånger löser sig frågan enklare än man tror! Prata ofta med varandra. Hjälper inte det är du alltid välkommen att prata med styrelsen.